ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Μήνυμα του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ωρωπού

«Η δημιουργία του συγκεκριμένου ιστότοπου υπήρξε ένα προσωπικό στοίχημα για εμένα, στο πλαίσιο της συνολικότερης προσπάθειας για την βελτίωση της επικοινωνίας με τους πολίτες και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Οι κύριοι στόχοι της σελίδας είναι:

  1. Η πλήρης ενημέρωση των δημοτών σχετικά με το έργο και τις δράσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
  2. Βελτίωση της ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων επικοινωνίας.
  3. Η βελτίωση της διοικητικής διαχείρισης των δομών και των δράσεων της επιχείρησης
  4. Η μέγιστη αξιοποίηση του έργου και της υποδομής της Κ.Ε.Δ.Ω. από τους πολίτες

Σας καλωσορίζω στον ιστότοπο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ωρωπού, ευελπιστώντας να αποτελέσει ένα χρήσιμο δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στην διοίκηση και στους πολίτες του Δήμου μας!»

Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ωρωπού,

Χατζηιωάννου Άγγελος


Λίγα λόγια για την Κ.Ε.Δ.Ω

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού (Κ.Ε.Δ.Ω.) αποτελεί ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Συστάθηκε στις 31 Δεκεμβρίου με βάση το υπ΄αριθ. ΦΕΚ 2147/Β με απόσχιση κλάδων της υπάρχουσας Δημοτικής Επιχείρησης (Δ.Ε.Α.Δ.Ω.).

Η κοινωφελής επιχείρηση διοικείται εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255, παρ.1 του Ν. 3463/2006) μαζί με τους αναπληρωτές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέατης περιοχής και δύο δημότες του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Η Κ.Ε.Δ.Ω. επιτελεί βαρυσήμαντο κοινωνικό έργο, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο παράλληλο έργο του Δήμου μας. Ο κύριος σκοπός της επιχείρησης είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μέσω της κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής, αθλητικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής μας.

Μεταξύ των δράσεων της Κ.Ε.Δ.Ω. είναι:

  • το Δημοτικό Ωδείο, 
  • η λειτουργία των Κ.Α.Π.Η.,
  • η λειτουργία των αθλητικών προγραμμάτων,
  • η λειτουργία των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας (δημοτικά – κοινοτικά ιατρεία),
  • η λειτουργία των πάσης φύσεως προγραμμάτων (μαθήματα εικαστικών, χορού κ.α.)
  • ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διαφόρων δράσεων γύρω από θέματα υγείας, περιβάλλοντος, απασχόλησης κ.ο.κ.
elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο